Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online: 2411-3921
ISO: 26324-2012

Індексування

The CiteFactor (З березня 2015 по 2017)

Сервер CiteFactor забезпечує індексування основних міжнародних журналів і збірників. На всіх сторінках журналу є покажчики на веб-сторінки видавців, які інтегровані в потокові сторінки CiteFactor.

Open Academic Journals Index (З березня 2015 по 2017)

Open Academic Journals Index (OAJI) - це повнотекстова база наукових журналів з відкритим доступом. Засновник - Міжнародний мережевий центр фундаментальних і прикладних досліджень, Російська Федерація

Національна бібліотека України імені Вернадського

Національна бібліотека України імені Вернадського - найбільша бібліотека України, головний науково-інформаційий центр держави. Входить в перелік десяти найбільших національних бібліотек світу.

Directory of Research Journals Indexing

Directory of Research Journals Indexing (DRJI) полягає в тому, щоб підвищити наочність і простоту використання наукових журналів відкритого доступу, тим самим сприяючи їх більш широкого використання і впливу. (2014-2016)