1(65) 2017
БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА КОМБІКОРМІВ-КОНЦЕНТРАТІВ ДЛЯ ТРЕНОВАНИХ І СПОРТИВНИХ КОНЕЙ

Б.В. ЄГОРОВ, д-р техн. наук, професор кафедри технології комбікормів і біопалива, О.Г. ЦЮНДИК, канд. техн. наук, асистент кафедри технології комбікормів і біопалива

Конярство – це перспективна галузь тваринництва, яка займається розведенням і використанням коней в різних напрямках. Розвиток конярства передбачає пошук шляхів правильної годівлі, яка заснована на знанні анатомічних і фізіологічних особливостей коней. Для цього необхідно виробляти високоякісні комбікорми, вивчати вплив різних інгредієнтів, розробляти нові рецепти, які адаптовані під потреби різних видів коней. Так як головною умовою підвищення ефективності кормовиробництва є наявність сучасної кормової бази, яка дасть змогу розширити асортимент готової продукції. Удосконалити рецепти комбікормів для коней можна за рахунок введення нетрадиційних видів сировини та зменшення рівня використання зернової сировини, що сприятиме зниженню собівартості продукції.
Розглянуто питання, щодо використання побічних продуктів консервної промисловості при виробництві комбікормів. Проведено хімічний склад та поживність свіжих яблучних вичавок, який свідчить про збагачення раціонів безазотистими екстрактивними речовинами, пектиновими речовинами, поліфенолами, а також незамінними амінокислотами, вітамінами і мінеральними елементами.
У зв’язку з вищесказаним запропонована технологія виробництва екструдованої кормової добавки на основі подрібненого зерна ячменю і свіжих яблучних вичавок з подальшим її використанням у складі комбікормів-концентратів для коней, а також розглянуто хімічний склад екструдованої кормової добавки.
Розраховано склад рецепту комбікорму-концентрату із застосуванням програми «Корм Оптима Експерт» та визначено оптимальний вміст екструдованої кормової добавки у складі комбікорму відповідно до норм годівлі та показників енергетичної та поживної цінності готової продукції для тренованих і спортивних коней. За рахунок введення екструдованої кормової добавки до складу рецепта повністю виключають екструдоване зерно ячменю і знижується відсоток введення зерна вівса. біологічну цінність проведено на лабораторних щурах лінії Вістар та представлено результати вивчення біологічної оцінки комбікорму-концентрату з введенням екструдованої кормової добавки у кількості 25 %, у порівнянні зі звичайним комбікормом-концентратом для тренованих і спортивних коней. Середньодобовий приріст маси тіла лабораторних щурів в 1-й групі (контрольній) на 8,6 і 25,6 % менш ніж у 2-й і 3-й (дослідних) групах відповідно.

Keywords: конярство, яблучні вичавки, поживність, екструдована кормова добавка, комбікорм-концентрат, рецепт комбікорму, біологічна оцінка.

Download now
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ЛУЩЕННЯ ТА ВОДОТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ ЗЕРНА НА ВИХІД І КУЛІНАРНУ ОЦІНКУ ПЛЮЩЕНОЇ КРУПИ ІЗ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ

В.В. ВОЗІЯН, аспірант

Найбільший вихід плющеної крупи із пшениці спельти отримано за лущення зерна протягом 20 хв., який за 5-
хвилинного пропарювання змінювався від 96,8 % за відволожування впродовж 5 хв, 97,1 – за 10-хвилиного і 97,3 % – за 15-
хвилинного відволожування. Пропарювання зерна впродовж 10 хв забезпечувало подібний вихід готового продукту. Проте
15-хвилинне відволожування зменшувало на 2–3 % вихід плющеної крупи (95,1–95,4 %).
Збільшення індексу лущення істотно змінювало вихід плющеної крупи із пшениці спельти. Так, за 5-хвилинного про-
парювання та відволожування вихід крупи зменшувався з 97,9 до 92,3 % за індексу лущення 15,6 %. Проте за індексу лущен-
ня 9–15 % зростала роль пропарювання цілої крупи. За 11-відсоткового лущення вихід крупи за тривалості пропарювання
5 хв становив 92,2–93,3 % залежно від тривалості відволожування. За 10-хвилинногопропарювання цей показник становив
94,4–95,5, а за 15-хвилинного пропарювання – 94,8–95,4 %. Залежно від тривалості пропарювання. Подібну закономірність
отриманого за вищого індексу лущення.
Каша із зерна пшениці спельти характеризувалась високою кулінарною оцінкою. За індексу лущення зерна 2,8–3,9 %
цей показник становив 6,6 балів. Збільшення індексу лущення зерна до 4,7 % підвищувало кулінарну оцінку до 7,4 балів. 7,8
балів мала каша за індексу лущення зерна 7,2–9,1 %. Найвищу кулінарну оцінку 8,6 та 9 балів мала каша з індексом лущення
10,9–12,5 та 13,7–15,6 % відповідно.
На основі аналізу отриманих даних можна зробити висновок, що для зерна пшениці спельти рекомендовано під час
виробництва крупи плющеної проводити пропарювання і відволожування впродовж п’яти хвилин та лущити протягом
120–140 с, що дорівнює індексу лущення 10,9–12,5 % та має високу кулінарну оцінку – 8,6 балів.

Keywords: пшениця спельта, пропарювання, відволожування, лущення, крупа плющена.

Download now
И М М У Н О Б А К Т Е Р И Н D: ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ЗЕРНА И КОМБИКОРМОВ

ЧП «Кронос Агро»

И М М У Н О Б А К Т Е Р И Н D:
ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ЗЕРНА И КОМБИКОРМОВ

Keywords: И М М У Н О Б А К Т Е Р И Н D: ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ЗЕРНА И КОМБИКОРМОВ

Download now
РОЗРАХУНОК БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА РАЦІОНІВ ЗА МЕТОДИКОЮ PDCAAS

В.М. МАХИНЬКО, канд. техн. наук, доцент, І.О. СОКОЛОВСЬКА, канд. техн. наук, асистент Л.М. ЧЕРНИШ, аспірант

У більшості розвинених країн раціони харчування є достатніми за калорійністю. Однак споживання високоочищених
продуктів, що пройшли глибоке технологічне оброблення, виводить на перший план необхідність підвищення харчової цін-
ності раціонів (особливо це стосується білкової складової). Харчування жителів економічно відсталих регіонів може хара-
ктеризуватися як калорійним дефіцитом, так і низькою біологічною цінністю, зумовленою споживанням переважно рос-
линної сировини (зернових, коренеплідних культур тощо).
Питаннями аналізу та вдосконалення раціонів харчування жителів різних країн покликана займатися Продовольча та
сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Міжнародні експерти на Консультативних зборах, що проходять кожні
десять років, намагаються розробити дієві методики оцінки білкової складової як окремих харчових продуктів, так і раці-
онів.
Найкращим методом оцінки біологічної цінності визнано клінічні дослідження (насамперед – аналіз азотного балан-
су). Однак проведення цих досліджень у глобальному масштабі є недоцільним як з економічної, так і з етичної точки зору.
Перевагу слід надавати розрахунковим методам. Одним з перших, запропонованим ще у 1971 році на спільному засіданні
експертів ФАО і ВООЗ, став метод розрахунку амінокислотного числа (амінокислотного скору). Його використання ще й
до сьогодні можна зустріти як у науковій періодиці, так і у навчально-науковій літературі. Однак використання цього
методу майже відразу після його затвердження виявило певні відмінності між очікуваними (розрахунковими) і дійсними
(медико-біологічними) результатами: іноді вживання продуктів з приблизно однаковим білково-амінокислотним складом
призводило до різних результатів клінічних досліджень. Особливо це стосувалося рослинних джерел білка. Тому у 1989 було
розроблено методику уточненого розрахунку біологічної цінності харчових продуктів та раціонів – за допомогою визначен-
ня їх амінокислотного числа з поправкою на засвоюваність білка (PDCAAS).
У статті наведено значення засвоюваності білка деяких продуктів і раціонів, вказано рекомендований порядок (з
уточненнями 2002 року) розрахунку показника амінокислотного числа з поправкою на засвоюваність (PDCAAS), а також
приклад розрахунку показника PDCAAS як для окремого продукту (ізоляту соєвого білка), так і для суміші.

Keywords: білок, амінокислоти, біологічна цінність, розрахунок, амінокислотне число, PDCAAS, засвоюваність.

Download now
СПЕЛЬТА – ПРИШЛО ЕЕ ВРЕМЯ

Л.В. ФАДЕЕВ, канд. техн. наук., доцент, директор ООО "Спецэлеватормельмаш"

Вызовы времени. Уважаемый читатель, к нам обратился руководитель фирмы, производящий му-
ку из зерна спельты и макароны из нее. Просьба звучала просто – можем ли мы обрушить спельту.
Опыта обрушивания спельты у нас не было, но поскольку мы выпускаем уникальное оборудование
для обрушивания подсолнечника на ядро (вакуумная рушка), то согласились проверить, как это оборудование справится с обрушиванием спельты. Результат - абсолютный.
Взявшись за эту статью, я намеревался написать только о технологии обрушивания спельты и
показать результат. Но, углубившись в тему «полба-спельта», открыл для себя так много интересного,что счел необходимым поделиться с читателем мыслями, некоторые из которых лежат в плоскости каких-то философских обобщений. Поделюсь двумя из них.

Keywords: полба, спельта,

Download now
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ З БІЛОГО ЛЮПИНУ В ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

О.А. МУЛЯР, аспірант, В.Ф. ДОЦЕНКО д-р техн. наук, професор, Н.П. БОНДАР канд.техн.наук, доцент

В сучасній харчовій біотехнології основною сировиною для отримання рослинних ізолятів і концентратів є соя.
Проте останнім часом відношення до неї споживачів суттєво погіршилося через велику кількість геномодифікованої сиро-вини. Нами було проаналізовано вітчизняні та іноземні літературні джерела, які розглядають люпин, як перспективне джерело білка та есенціальних нутрієнтів. В статті розглянуто основні способи виробництва білкових продуктів з
високобілковї сировини і сфери їх використання. Встановленно можливість застосування продуктів переробки люпину в м’ясній, молочній, кондитерській, макаронній та хлібопекарській галузі. Досліджено нові сорти білого люпину, що виро-щуються на території України та доведено перспективність їх використання в технології харчової продукції.
На основі огляду методів отримання білкових концентратів, найдоцільнішим є метод ферментативного гідролі-зу, який обумовлений отриманням концентратів з найбільшим вмістом білка.
Дослідивши вітчизняні сорти люпину виявилося, що він практично не поступається сої за вмістом білка та амінокислотним складом, а подекуди навіть випереджає її. Так, вміст лізину, треоніну та ізолейцину в обох культур ідентичний, а за лейцином люпин суттєво перевищує сою. Для усіх сортів люпину першою лімітуючою є валін (66-77,2%).Вміст білка в насінні люпину сорту «Макарівський» практично не поступається сої. Сорт «Серпневий», «Вересневий», «Чабансь-
кий» містять меншу кількість білка, а саме на 5,3% СР, на 4% СР і на 4,2% СР відповідно. За вмістом лейцину всі сорти люпину суттєво перевищують сою, а саме сорт «Макарівський» на 71%, «Серпневий» та «Чабанський» - 65%, «Вересневий» - 83%.
Пшеничне борошно містить лейцину на 27% більше ніж соя, проте менше ніж в люпині. Що стосується треоніну, то
амінокислотні скори практично однакові.
Показники хімічного складу люпину дають змогу стверджувати, що він є перспективним джерелом повноцінного
білка зі збалансованим аміно-кислотним складом та технологічними властивостями і може бути використаний у
технологіях харчових продуктів для вегетаріанців, діабетиків і людей, які мають харчові алергії. Завдяки новим
дослідженням в перспективі продукти з люпину можна буде використовувати і в технологіях продукції закладів ресторан-
ного господарства, зокрема для збагачення булочних, здобних, борошняних кондитерських і кулінарних виробів з пшеничного
борошна

Keywords: люпин, білий люпин, білкові продукти, білковий концентрат, білок, амінокислота, амінокислотний скор.

Download now
ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СУЧАСНИХ СОРТІВ ДРІБНОНАСІННЄВИХ КУЛЬТУР

Л.К. ОВСЯННИКОВА, канд. техн. наук, доцент

Забезпечити якісне зберігання зерна можливе лише при глибокому розумінні процесів, з цілеспрямованим урахуван-
ням фізіологічних властивостей, що відбуваються в зернових масах на всіх етапах їх післязбиральної обробки і подальшому
зберіганні.
Особливо багато проблем виникає з дрібнонасіннєвими культурами (сорго, просо, амарант, ріпак, гірчиця, льон, мак
та інші), що відносяться до так званим дрібнонасіннєвим через своїх геометричних розмірів і малої маси 1000 зерен (до 6 г
- олійні, до 25 г - зернові).
На сьогодні недостатньо вивчені та визначені фізико-технологічні, розмірні, аеродинамічні і гігроскопічні власти-
вості та теплофізичні характеристики, інтенсивність дихання зерна цілої низки дрібнонасіннєвих культур, не встановлено
їх залежність від вологості зерна чи насіння.
У роботі розглянуто сучасний стан та проблеми післязбиральної обробки і зберігання дрібнонасіннєвих культур, на-
ведено результати теоретичних та експериментальних досліджень фізичних, механічних, технологічних, аеродинамічних і
гігроскопічних властивостей, розмірних характеристик дрібнонасіннєвих культур,
Встановлено, що зі збільшенням вологості насіння зменшується натура, незначно зростають маса 1000 зерен та
коефіцієнти зовнішнього тертя в стані спокою та руху, збільшуються розміри зернівок за довжиною, а за товщиною і
шириною вони практично не змінюються.
На основі досліджень аеродинамічних властивостей встановлено залежність швидкості витання від вологості
зберігання дрібнонасіннєвих культур та отримано лінійні емпіричні рівняння вказаної залежності, які справедливі в діапа-
зоні вологості 9,8…16,8 % для олійних ДК і 9,2…24,2 % для зернових дрібнонасіннєвих культур.
Показано, що аеродинамічний опір дрібнонасіннєвих культур зростає зі збільшенням висоти насипу, вологості,
щільності укладання, вмісту дрібної фракції і швидкості повітряного потоку.
Для очищення дрібнонасіннєвих культур від важковідокремлюваних домішок можна використати різницю у аероди-
намічних властивостей основного зерна та домішок. дозволили також рекомендувати для очищення від домішок з сита з
круглими отворами — діаметром 8…10 мм для відділення грубих домішок, діаметром 2,6 мм для відділення крупних домі-
шок та діаметром 1,4 мм для відділення дрібних домішок. У разі необхідності підібрати розміри отворів сит для розділен-
ня дрібнонасіннєвих культур на дві фракції, які відрізняються своїм хімічним складом, можна використати таку грануло-
метричну характеристику як мода.

Keywords: дрібнонасіннєві культури, фізико-технологічні властивості, гранулометричний склад, аеродинамічні властивості, очищення

Download now
ФЕРМЕНТНИЙ ПРЕПАРАТ “КЛЕРІЗИМ ГРАНУЛЬОВАНИЙ” В ГОДІВЛІ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

О.Й. КАРУНСЬКИЙ, д-р с.-г. наук, професор, *А.В. МАКАРИНСЬКА, канд. техн. наук, доцент, О.В. СЕВАСТЬЯНОВ, аспірант

В статті представлено огляд літературних даних про фермент лізоцим та його використання в годівлі тварин.
Викладено методику досліду з вивчення використання ферменту лізоцим, що випускається у вигляді ферментного препарату під торговою назвою «Клерізим гранульований» в годівлі ремонтного молодняку курей-несучок. Дослід проводиться в господарстві ТОВ «Еко-ферма Зоря» Саратського району Одеської області.
Об’єктом для дослідження було обрано ремонтний молодняк курей породи Адлерівська срібляста у віці 10 днів та сформовано 3 піддослідні групи: І контрольна, ІІ та ІІІ дослідні групи по 50 голів в кожній. Для досліду було використано ферментний препарат під торговою назвою «Клерізим гранульований» (CLERIZYM GRANULATE), який буде додаватися в 2 та 3 дослідні групи до повноцінного комбікорму з розрахунку 0,3 кг/т та 0,4 кг/т відповідно. Тривалість проведення досліду 140 днів.
Метою досліду є визначення оптимальної дози введення ферментного препарату «Клерізим гранульований» до повнораціонного комбікорму, що дасть максимальне збільшення живої маси на ранніх етапах годівлі, збільшення приростів живої маси ремонтних курочок, підвищення збереженості поголів'я та зменшення витрат корму на вирощування
В результаті використання в годівлі ферментного препарату “Клерізим гранульований”, стало відомо, що жива маса дослідних курочок ІІ-ої та ІІІ-ої груп впродовж всього досліду була вищою в середньому 2 і 3,8 % порівняно з контрольною. Також закономірна різниця простежується в показниках абсолютного, середньодобового та відносних приростів.
Максимальною різницею в показниках абсолютного та середньодобового приростів живої маси дослідних курочок була у віці 60 днів, яка складала 4,11 і 7,86 % в порівнянні з контрольною групою.
Було встановлено, що використання ферментного препарату «Клерізим гранульований» в годівлі ремонтного мо-лодняку курей-несучок позитивно впливає на їх ріст, що характеризують абсолютні та середньодобові прирости ІІ–ої і ІІІ–ої дослідних груп. Максимальний результат показала ІІІ–я дослідна група, отже оптимальна норма введення ферментного препарату в раціон складає 0,4 кг на тону комбікорму

Keywords: ферменти, «Клерізим гранульований», лізоцим, комбікорм, годівля, кури-несучки.

Download now
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛБИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНОЇ ЗЕРНОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЇЇ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОГО ОБРОБЛЕННЯ

С. В. ВАСИЛЬЄВ, аспірант кафедри технології зберігання зерна

У статті здійснено огляд наукових праць, спрямованих на вивчення біологічних, фізико-технологічних і хіміко-
технологічних властивостей зерна полби та визначення можливостей застосування продуктів його перероблення як сиро-
вини в харчовому виробництві. Показано, що сучасні сорти полби, зокрема й української селекції, створені з використанням
генетичного потенціалу видів-співродичів, відзначаються, порівняно зі звичайною пшеницею, підвищеним вмістом білка,
харчових волокон, незамінних мікроелементів (заліза, цинку, магнію), вітамінів групи В, вищою біологічною повноцінністю
за амінокислотним складом, що суттєво збільшує поживну цінність страв і виробів із зерна цього злаку та дає змогу знач-
но розширити асортимент продукції оздоровчого призначення.
Розглянуто чинники, які актуалізують перспективність використання зерна полби як сировини у борошномельно-
круп’яній, хлібопекарській і кондитерській галузях харчової промисловості, а також окреслено основні науково-практичні
проблеми, що виникають на стадії його післязбирального оброблення й потребують ретельного вивчення та розв’язання.
Сформульовано й обґрунтовано вихідні методологічні положення, які буде покладено в основу власних наукових досліджень
у цьому напрямі.
Акцентовано увагу на результатах проведених науковцями досліджень, які підтверджують доцільність і перспе-
ктивність використання полб’яного борошна в рецептурах приготування хлібобулочних і кондитерських виробів. Запропо-
новані технології передбачають використання його як поліпшувача, а також для виробництва з нього харчових продуктів
у чистому вигляді. За одностайним визнанням авторів праць, полба є безцінною круп’яною культурою, з якої в багатьох
країнах готують страви високої смакової та поживної якості.
На підставі аналізу численних напрацювань вітчизняних і зарубіжних учених зроблено також висновок про особ-
ливу цінність полб’яної пшениці за біологічними властивостями, зокрема скоростиглістю, невибагливістю до ґрунтово-
кліматичних умов вирощування, підвищеною стійкістю до шкідників та хвороб, що свідчить про актуальність відроджен-
ня цієї зернової культури та збільшення її посівних площ в Україні в сучасних умовах.

Keywords: зерно, полба, біологічні властивості зерна, фізико-технологічні властивості зерна, хіміко- технологічні властивості зерна, лущення, помел зерна, полб’яне борошно.

Download now