1(41) 2011
ВЛИЯНИЕ ПОДКИСЛИТЕЛЕЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСТРУДИРОВАНИЯ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ

А.А. КОЧЕТОВА, к.т.н., доцент, Е.Е. ВОЕЦКАЯ, к.т.н., доцент, А.В. МАКАРИНСКАЯ, к.т.н., доцент, А.И. ШАРОВА, научн. сотр. ПНИЛ

В материалах статьи приведены характеристика различных подкислителей (органических кислот) и их эффектив-ность использования в составе комбикормов, а также результаты влияния экструдирования зерновых смесей с добавлени-ем 0,1% водных растворов подкислителей на содержание водорастворимых и легкогидролизуемых фракций углеводов в экструдатах. Изучено влияние подкислителей на изменение общей кислотности зерновых экструдатов в процессе хранения в нерегулируемых условиях. Установлено, что при производстве престартерных комбикормов для поросят-отъемышей лучше в качестве подкислителя использовать 0,1 % раствор уксусной и соляной кислот в соотношении 1:1.

Keywords: Ключевые слова: зерно, подкислители, органические кислоты, легкогидролизуемые углеводы, экструдирование.

Download now
ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НА ЯКІСТЬ ЇХ ОЛІЇ

Л.К. ОВСЯННИКОВА, канд. техн. наук, доцент, Г.Й. ЄВДОКИМОВА, канд. техн. наук, доцент, О.Г. СОКОЛОВСЬКА, аспірант, С.С. ОРЛОВА, канд. техн. наук

Досліджено основні хімічні показники олії льону, ріпаку та гірчиці при їх конвективно-мікрохвильової обробці. Вста-новлено, що в результаті обробки відбувається зниження йодного, кислотного та перекисного чисел, причому, чим більша температура нагріву зерна, тим менше значення цих показників.

Keywords: Ключові слова: олійні культури, конвективно-мікрохвильова обробка, йодне, кислотне, перекисне числа.

Download now
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСПЕРСНОЇ СТРУКТУРИ ДОБАВКИ ЛАМІНАРІЇ

І.М. КАЛУГІНА, канд. техн. наук, доцент

В статті представлено результати дослідження дисперсної структури добавки ламінарії і страви до якої вона вносилася. Фракційний склад добавки, механізм утворення і руйнування її полідисперсної структури досліджувався за допомогою седиментаційного методу аналізу.

Keywords: Ключеві слова: добавка ламінарії, дисперсна система, дисперсний аналіз, седиментаційний метод, фракційний склад.

Download now
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСТРУДУВАННЯ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ СОЧЕВИЦІ

Л.М. ТЕЛЕЖЕНКО, д–р техн. наук, професор, завідувач кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування, В.В. АТАНАСОВА, аспірант

В статті показана доцільність використання процесу екструдування зерна сочевиці для виготовлення з неї супів – пюре, які споживають як в закладах ресторанного господарства, так і в домашніх умовах. Вивчено зміну фізичних та органолептичних показників зерна сочевиці при застосуванні різних методів попередньої обробки та їх вплив на процес при-готування страв.

Keywords: Ключові слова: екструдування, сочевиця, суп – пюре, об’ємна маса, дисперсність.

Download now
МУКА ИЗ ВИНОГРАДНЫХ ЛИСТЬЕВ  ИСТОЧНИК ВИТАМИНА Р В КОМБИКОРМАХ

А.П. ЛЕВИЦКИЙ1,2, проф.; В.Т. ГУЛАВСКИЙ, канд. тех. наук; И.В. ХОДАКОВ, наук. сотр.; Ю.В. ТАРАСЕНКО, И.С. РЯГУЗОВА, А.Г. ЦЮНДЫК

Смесь виноградных листьев и зерна пшеницы или ячменя в соотношении 1:1 (по массе) после экструдирования дает продукт, ввод которого в состав рациона в количестве 25% увеличивает суточный прирост живой массы крыс на 30-35%.

Keywords: Ключевые слова: зерно, виноградные листья, экструдаты, кормление.

Download now
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ОЗОЛИН

БЕЛЯВСКАЯ Н.П., главный библиограф Научно-технической библиотеки ОНАПТ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ОЗОЛИН

Keywords: НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ОЗОЛИН

Download now
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ УКРАЇНИ У СПИРТО-ГОРІЛЧАНІЙ ГАЛУЗІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

М.Ф. БОЙКО, канд. техн. наук, доц., заступник директора з питань технічного регулювання Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів, м. Київ Ф.В. ГРИЩЕНКО, канд. військ. наук, ст. наук. співроб., начальник науково-

У даній статті розглянуто сферу діяльності (об’єкти стандартизації) національного технічного комітету стандартиза-ції (ТК) зі спиртогорілчаних виробів і дріжджів (ТК 64) за новим класифікатором, його взаємодію з іншими ТК, проведено кількіс-ний порівняльний аналіз стану національних нормативних документів (НД) України у спиртогорілчаній галузі та визначено най-ближчі перспективи розвитку національної нормативної бази у цій галузі.

Keywords: Ключові слова: сфера діяльності (об’єкт стандартизації), технічний комітет стандартизації, класифікатор норматив-них документів, нормативна база, стандартизація, стандарт.

Download now
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МАЛОЦІННОЇ РИБИ У КОРМОВИРОБНИЦТВІ

Б.В. ЄГОРОВ, д-р техн. наук, проф., зав. кафедрою технології комбікормів А.П. ЛЕВИЦЬКИЙ, д-р техн. наук, проф., заступник директора Інституту стоматології АМН України Л.В. ФІГУРСЬКА, аспірант

У статті наведено новий спосіб переробки малоцінної рибної сировини у суміші з зернової сировиною у кормові добавки. Розглянуто результати дослідження біологічної ефективності використання екструдованої добавки при виготовленні комбікор-мів.

Keywords: Ключові слова: кормова добавка, малоцінна риба, рибна мука, екструдат, екструзія, біологічна ефективність.

Download now
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ М’ЯСА УКРАЇНИ

ЄГОРОВ Б.В., д-р техн. наук, професор, МАКАРИНСЬКА А.В., канд. техн. наук, доцент

В матеріалах статті наведено данні з обсягів виробництва та імпорту м’яса свинини та птиці в Україні за останні п’ять років, а також основні шляхи вирішення проблем дефіциту на ринку м’яса.

Keywords: Ключові слова: поголів’я свиней та птиці, м'ясо, обсяги виробництва.

Download now
РОЛЬ ЗНАНИЙ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ВИДОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Б.В. ЕГОРОВ, д-р техн. наук, профессор, М.Р. МАРДАР, канд. техн. наук, доцент

В статье рассмотрена роль информационной составляющей для формирований знаний, как производителя, так и потребителя при разработке новых продуктов питания с улучшенными потребительскими свойствами.

Keywords: Ключевые слова: знания, информационная база, потребитель, потребительские свойства, продукт питания

Download now
ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

КОЗАК К.Б., асистент кафедри менеджменту та фінансів БУСИГІНА Л., ОСМІНІНА О., ЖИЛЬЦОВА Ю.

В статті розглянуті розвиток трудового потенціалу персоналу та його вплив на загальний процес діяльності підприєм-ства. Обґрунтовано вплив рівня трудового потенціалу персоналу на перспективні напрямки розвитку підприємства.

Keywords: Ключові слова: персонал підприємства, трудовий потенціал працівника, професійний потенціал, трудові ресурси, рівень освіти, рівень кваліфікації, попит на робочу силу, розвиток підприємства, ефективність використання трудового потенціалу персоналу, ефек

Download now
ХІМІЧНІ ЗМІНИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ СУХОГО ТА ОХОЛОДЖЕНОГО ГОЛОЗЕРНОГО ВІВСА

Г.Й. ЄВДОКИМОВА, канд. техн. наук, доцент, Л.К. ОВСЯННИКОВА, канд. техн. наук, доцент, С.В. БУРАНОВА, аспірант

Робота присвячена питанням зміни хімічного складу голозерного вівса сорту Вандровник. яке зберігалося в різних умовах. Приведено залежності зміни масової частки білків, жирів, вуглеводів від відносної вологості і температури повітря в процесі зберігання. Встановлено, що найбільше ефективно голозерний овес зберігати в охолодженому стані.

Keywords: Ключові слова: зерно, голозерний овес, хімічний склад, зберігання.

Download now